Hvordan man opretholder lukrative løgne i psykiatrien og den psykiatriske lægemiddelindustri

Hvordan man opretholder lukrative løgne i psykiatrien og den psykiatriske lægemiddelindustri

Nyhedsbrev 2017-4

Der er noget, der hedder en hvid løgn, som dækker over, at løgnen ikke er så slem eller ondt ment og blot har til hensigt at beskytte en selv, en anden person eller bare at få noget nemmere accepteret. En anden type løgn er, hvor man overhører noget, man ved er forkert, men ikke griber ind og retter løgnen - trods alt har man jo ikke selv løjet. Sådan noget kan naturligvis være fristende, hvis man selv drager fordel af en sådan usandhed. Endelig er der den værste kategori, hvor man bevidst opdigter en løgn for egen vindings skyld.

Løgne af forskellige kategorier er ikke fremmede for psykiatrien og den psykiatriske medicinalindustri og måderne, hvorpå man prøver at give sådanne lukrative løgne "evigt liv" er interesante.

Et velkendt eksempel er det amerikanske medicinalfirma Eli Lillys marketingafdeling, som opfandt begrebet "kemisk ubalance" i hjernen ved depression, der skulle korrigeres af lykkepillen Fontex/Prozac. En sådan kemisk ubalance har ikke skyggen af sandhed, men alligevel blev den en del af diagnosen, som depressionspatienter næsten ikke kunne andet end at acceptere. Psykiaterne taler om, at den kemiske ubalance i hjernen er en nyttig metafor eller billede, som lettere får patienter til at acceptere deres "sygdom" og medicinsk behandling. Psykiaterne har altså mere eller mindre overbevist sig selv om, at det at fortælle patienterne, at de har en kemisk ubalance i hjernen, har karakter af en hvid løgn.

Direkte adspurgt hævder ingen psykiatere eller folk fra medicinalindustrien, at teorien om den kemiske ubalance er korrekt, men de er heller ikke på nogen måde interesserede i at få denne løgn aflivet gennem en oplysningskampagne til offentligheden. Nej, de lever stadig godt af, at denne løgn flyder rundt og uvidende patienter tager den til sig. Det er der rigtig mange penge i.

Hvad kan man stille op, når der ikke længere er nogen, der påstår, at den kemiske ubalance eksisterer? Man kan jo ikke tvinge dem til at sige, at den ikke eksisterer.

Anderledes forholder det sig med en anden løgn, som har karakter af åbenlys videnskabelig uredelighed på flere niveauer, og den trækker tråde til Lundbeck i Valby.1) Men ingen af de ansvarlige er interesserede i at få rettet op på løgnen og fjernet de falske data.

I 2004 offentliggjordes en videnskabelig artikel om kliniske undersøgelser af Lundbecks lykkepille Cipramil i tidsskriftet American Journal of Psychiatry (AJP) udgivet af den amerikanske psykiatriforening (APA) med følgende konklusion:2) "Behandling med Cipramil giver en betydelig forbedring af depressionssymptomer i sammenligning med placebo (sukkerpiller) inden for 1 uge i en gruppe af børn og unge. Der var ingen alvorlige bivirkninger og antallet af patienter, der stoppede behandlingen, var sammenligneligt med patienterne på placebo. Disse resultater giver yderligere støtte til behandling af børn og unge, der lider af svær depression, med Cipramil."

Nu har en anden omfattende klinisk undersøgelse offentliggjort i det måske mest ansete lægefaglige tidsskrift, The Lancet,3) vist, at Cipramil overhovedet ingen fordele har i sammenligning med placebo i behandling af børn og unge med depression.

Det har fået en gruppe af forskere til i et brev4,5) til APA at forlange, at artiklen fra 2004 med de falske konklusioner trækkes tilbage. I brevet skriver forskerne, at artiklen indeholder "grove forvanskninger" om patientsikkerhed og virkninger af lægemidlet. De fremfører yderligere, at den bagvedliggende kliniske undersøgelse var et udslag af gennemtrængende indflydelse af Forest Laboratories' (Lundbecks amerikanske partner) marketingmål, idet Cipramil aldrig er blevet godkendt til brug til børn og unge.

Mere detaljeret skrev forskerne, at procedure-afvigelser i undersøgelserne og negative resultater ikke blev rapporteret, samt at bivirkninger blev analyseret på vildledende vis. I virkeligheden var udkastet til den videnskabelige artikel skrevet af firmaets ansatte og betalte videnskabsskribenter, og dermed ikke af de forskere, der stod som forfattere på artiklen i 2004.

I brevet til præsidenten for APA skriver forskerne "Hverken AJP eller APA kan påkalde sig at være førende i videnskabelig forskning og moralsk integritet så længe man ikke tilbagekalder den artikel, som forsømmeligt forvansker videnskabelige resultater".

Forskerne er især bekymrede, fordi artiklen fortsætter med at blive citeret ukritisk i den psykiatriske literatur, idet den bruges som reference for, at Cipramil er effektiv til behandling af depression i børn og unge. "Vores hovedbekymring er, at børn og unge unødvendigt udsættes for fare (ved indtagelse af Cipramil), fordi læger med gode hensigter er blevet vildledt."

Forest betalte 2011 313 mill. $ i bøde for udlovlig markedsføring for at udvide markedet for Lundbecks lykkepiller ved at overtale læger til at udskrive lykkepiller til børn og unge. Dette på trods af, at Forest har erkendt at kende til foruroligende data fra en klinisk undersøgelse gennemført af Lundbeck selv. Disse data viste en forhøjet risiko for selvmord blandt børn og unge i behandling med Lundbecks lykkepille.

For øvrigt, har AJP og APA afvist at tilbagekalde 2004-artiklen med de falske data om Lundbecks lykkepille.

Det er desværre dagens psykiatri og psykiatriske medicinalindustri - lukrative løgne skabes og holdes i live, selv op imod bevis for det stik modsatte og under stort pres.

1) https://www.statnews.com/pharmalot/2016/08/02/psychiatry-retraction-antidepressants/
2) http://ajp.psychiatryonline.org/doi/pdf/10.1176/appi.ajp.161.6.1079
3) https://www.statnews.com/2016/06/08/antidepressants-teens-kids/
4) http://content.iospress.com/download/international-journal-of-risk-and-safety-in-medicine/...
5) http://freepdfhosting.com/227f65241d.pdf

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.