Poul Videbechs psykiater-logik nåede nye højder

Poul Videbechs psykiater-logik nåede nye højder

Nyhedsbrev 2017-8

Psykiatere og fremtrædende folk i den psykiatriske medicinalindustri har det med at omdefinere ting og være meget påståelige omkring ulogiske eller mystiske adhoc-argumenter, de opfinder til lejligheden i pressede situationer. For menigmand skriger disse adhoc-argumenter til himlen, men desværre lader myndighederne psykiaterne slippe af sted med dem. Overgreb og livsfarlige "behandlinger" i psykiatrien stoppes som bekendt aldrig af psykiaterne selv, af Sundhedsstyrelsen eller af andre myndigheder, men kun af folkelig opstand og kritisk presse.

Tidligere i år dokumenterede en meget omfattende dansk undersøgelse, at lykkepiller ikke virker, men klart skader patienterne i form af voldsomme bivirkninger.* Fik det Sundhedsstyrelsen til at reagere med henblik på at beskytte patienterne? Nej, det gjorde det ikke. Fik det psykiatere til at udvise mådehold i udskrivning af lykkepiller? Nej, det er der intet, der tyder på. Fik det psykiatere til at feje undersøgelsens resultater af bordet? Ja, det er væsentligt nærmere sandheden, i hvert fald når det gælder den kendte psykiater Poul Videbech.

Psykiatere bruger den såkaldte Hamilton-skala over depression, især hvis den understøtter deres synspunkter. Den omtalte store danske undersøgelse af lykkepiller gjorde også brug af Hamilton-skalaen, og så skulle man jo tro, at det gav undersøgelsen troværdighed blandt psykiatere. Men den gik ikke hos Poul Videbech, der anser den i psykiatrien vidt udbredte Hamilton-skala uegnet til den slags undersøgelser. Derfor bliver undersøgelsen fejet af bordet på grund af "metodeproblemer" og "metodesvagheder".

Videbech nævner eksempelvis "seksuelle forstyrrelser", der er en velkendt bivirkning ved lykkepiller og som indgår i Hamilton-skalaen til måling af graden af depression. Tilkendegivelse af "seksuelle forstyrrelser" i svarene til spørgsmålene til Hamilton-skalaen trækker i retning af en sværere depression på skalaen. Videbechs logik går så ud på, at en patient, der har fået "seksuelle forstyrrelser" måske har fået dem som en bivirkning af lykkepillerne og ikke som følge af depressionen. Derfor kan man i henhold til Videbech ikke konkludere, at en forværring på Hamilton-skalaen er udtryk for en forværring af en depression, fordi forværringen kan skyldes en bivirkning ved lykkepillerne samtidig med, at depressionen er uændret eller måske endda bedret på grund af lykkepillerne. Således er det ifølge Videbech forkert at konkludere, at lykkepiller ikke virker.

Hvis man i stedet for denne udsøgte psykiater-logik tænkte på patienternes ve og vel, så ville man ikke beskæftige sig med Videbechs akademiske diskussion, men i stedet for se på det samlede billede af patienten. Psykiatrien har i øvrigt ingen som helst håndfast dokumentation for en evt. påstand om, at "seksuelle forstyrrelser" er en følge af den psykiatriske sygdom depression. Tværtimod vil fornuftigt tænkende mennesker snarere slutte modsat, nemlig at "seksuelle forstyrrelser" kan have nedtrykthed eller depression som følgevirkning. For patienter er det naturligvis den aktuelle sindstilstand, der tæller, og ikke så meget om nedtrykthed skyldes bivirkninger ved medicin eller noget andet. Hvis vedkommende har det bedre uden lykkepiller, så skal pillerne naturligvis droppes, uanset om Poul Videbech mener, at det uldne begreb "psykiatrisk depression" bedres af pillerne. For patienten drejer det sig om, hvordan han eller hun samlet set har det uden lykkepillerne i forhold til med dem.

Derfor er det noget forfærdeligt akademisk vås Poul Videbech plaprer om undersøgelsen, der viste, at lykkepiller skader mere end de gavner, men desværre er den slags tågesnak med til, at Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder igen føler, at de kan slippe af sted med at forholde sig passive.

* Kilder:
http://videnskab.dk/krop-sundhed/nyt-studie-lykkepiller-har-ingen-effekt-paa-depression
https://www.b.dk/nationalt/ny-forskning-lykkepiller-goer-mere-skade-end-gavn
http://www.sondagsavisen.dk/sundhed/2017-02-10-ny-forskning-lykkepiller-gor-mere-skade-end-gavn/
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-02-09-sind-formand-chokeret-over-at-det-ser-saa-galt-ud

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.