Svindler i Gentofte Kommune idømt lovens absolut hårdeste straf

Svindler i Gentofte Kommune idømt lovens absolut hårdeste straf

Nyhedsbrev 2017-9

En 58-årig kvinde er ved Retten i Lyngby kendt skyldig i groft mandatsvig i form af at have svindlet tandplejen i Gentofte Kommune for i alt 4,7 millioner kr. i en periode på 5 år.

Sådan noget skal man naturligvis have sin straf for, og det har hun i den grad fået. Retslægerådet havde erklæret kvinden egnet til straf og anklagemyndigheden havde i forlængelse heraf nedlagt påstand om, at hele straffen skulle være ubetinget fængsel. Det var der for så vidt ikke noget overraskende eller urimeligt i, men dommeren og de to domsmænd fulgte ikke denne påstand.

I stedet dømte de kvinden til blot 6 måneders ubetinget og 2 års betinget fængsel. "Retten valgte at gøre de to år betinget med vilkår om, at hun skal undergive sig psykiatrisk behandling. Det er Kriminalforsorgen, og ikke hende selv, der beslutter, hvor længe den behandling skal finde sted," siger anklagerfuldmægtig Line P. Rosberg fra Nordsjællands Politi, der førte sagen.

På Kriminalforsorgens hjemmeside kan man læse følgende:

Hvis en person på gerningstidspunktet var utilregnelig på grund af sindssygdom eller lignende, straffes personen ikke. I stedet vil retten normalt beslutte, at der skal idømmes en psykiatrisk særforanstaltning, der har til formål at forebygge lovovertrædelser i fremtiden.

Retslægerådet havde erklæret kvinden egnet til straf og det er usandsynligt, at hun på samtlige gerningstidspunkter over den 5-årige periode var utilregnelig på grund af sindssygdom eller lignende. Alligevel tilsidesætter dommen Retslægerådets anbefaling og vælger at sende kvinden i armene på psykiatrien og hun slipper først ud, når Kriminalforsorgen er tilfreds med behandlingens resultat. Hårdere kan man næsten ikke straffes.

Hvad i alverden kan psykiatrien gøre ved en svindler? Er der en psykiatrisk forstyrrelse, der hedder noget i retning af "svindeltrang" og som kan behandles til gavn for både patient og samfund? Foreligger der en klar plan for kvindens forløb i psykiatrien? Sådanne spørgsmål burde dommerne kunne svare på, ellers kan afgørelsen snerpe i retning af magtmisbrug.

Psykiatriens behandlingskatalog består i det væsentlige af psykofarmaka og elektrochok, og behandling under tvang er en option. Det er ganske vist rigtigt, at disse metoder meget vel kan opfylde et mål om, at kvinden ikke igen begår svindel, men så får man også en kvinde, der ikke vil evne ret meget.

Elektrochok er næsten en garanti for hukommelsestab og generel bevidsthedsreduktion, så man efterfølgende næppe vil evne eller huske, hvordan svindel på det niveau begås. Det kræver også ualmindelig meget vilje til at forestille sig, hvordan kemiske giftstoffer i form af psykofarmaka kan gøre noget ved en svindeltrang, hvorimod de kan svække eller ødelægge kroppen, så det i sig selv hæmmer en eventuel trang til svindel. Med andre ord har kvinden virkelig fået den hårdest mulige straf. Det er effektivt og kan ses som en form for legaliseret tortur.

Det er også svært at se, hvordan et andet citat fra på Kriminalforsorgens hjemmeside kan opfyldes med den psykiatriske behandlingsdom:

Kriminalforsorgens rolle er at sikre, at domstolenes domme bliver fuldbyrdet i overensstemmelse med de regler, der findes i Straffuldbyrdelsesloven. Det skal ske med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men også med den nødvendige respekt for de dømtes borger- og menneskerettigheder.

Kriminalforsorgen vil sætte klienten i centrum, skabe sammenhæng på tværs og bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet.

Kvinden har næppe nogen anelse om, hvad hun går ind til med behandlingsdommen, for hun modtog dommen i retten. Der er derfor kun tilbage at håbe, at anklagemyndigheden vælger at anke dommen og fastholde påstanden om ubetinget fængsel. Det har Anklagemyndigheden endnu ikke taget stilling til.

Kilder:
http://gentofte.lokalavisen.dk/millionsvindler-skal-bag-tremmer-og-i-behandling-/20170627/artikler/706279340/1049
http://www.e-pages.dk/villabyerne/2083880683/24
http://www.kriminalforsorgen.dk/Om-os-5720.aspx
http://www.kriminalforsorgen.dk/Behandlingsd%C3%B8

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.