Hvorfor er psykiaterne imod forsøg med medicinfri behandling i psykiatrien?

Hvorfor er psykiaterne imod forsøg med medicinfri behandling i psykiatrien?

Nyhedsbrev 2018-5

For at svare på det spørgsmål må man spørge sig selv: Hvad ville der ske, hvis medicinfri behandling samvittighedsfuldt blev afprøvet og viste sig at virke - måske endda bedre end psykofarmaka og elektrochok?

Psykiatere er uddannet inden for psykiatriske diagnoser og behandlinger, og det er det, de praktiserer. Man kan sige, at det i lyset af mange alternative behandlingsformer er meget ensidigt; men det er nu engang psykiatrien og dens behandlinger, psykiaterne er "eksperter" i. De er ikke eksperter på andre områder eller behandlingsformer. Faktisk er andre professioner og fagområder meget bedre til at levere eksempelvis samtaleterapi, kostvejledning, livsstilrådgivning eller lignende.

Derfor vil enhver indikation af, at alternative tiltag eller behandlinger af psykiske udfordringer virker, være med til at underminere grundlaget for psykiatri og dermed også psykiaternes indtægt og arbejde.

Alternative behandlinger eller årsagssammenhænge omkring psykiske lidelser er i direkte modstrid med psykiatriens dogme, at psykiske lidelser er baseret på fejl i hjernen og skal løses ved at påvirke hjernen gennem psykofarmaka eller elektrochok. Dette dogme vil smuldre, hvis andre behandlinger end psykofarmaka og elektrochok skulle vise sig at kunne hjælpe patienter med psykiske lidelser.

Formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Liselott Blixt, nøjes med at konstatere, at psykiatriens personale hindrer medicinfri behandling.* Man kan kun opfordre sundhedsudvalget til at se nærmere på baggrunden for psykiatriens modstand mod medicinfri behandling og overveje alternative initiativer til afprøvning af medicinfri behandling af psykiatriske patienter.

Det er hjerteskærende, at satspuljemidler til forsøg med medicinfri behandling må gives til psykiatere på Psykiatrisk Center Glostrup, som meget uambitiøst blot vil lave forsøg med reduktion af psykofarmaka. Der var simpelthen ikke bevillingsansøgninger fra psykiatrien om ægte medicinfri behandling.

Det forventelige resultat af "forsøget" i Glostrup formodes at blive rapporteret som et uklart billede, hvor nogle patienter nok kan klare sig med mindre medicin mens andre patienters tilstand forværres af mindre mængder medicin. Slutteligt må psykiaterne i Glostrup på grundlag af deres forsøg så konkludere, at det er sikrere og klart i patienternes interesse at give psykofarmaka, som man altid har gjort. Vissevasse, så er de penge spildt og psykiatrien har forsvaret sin bastion.

I psykiatriens tykke lærebøger er der ingen antydning af, at psykiske lidelser kan behandles med andet end psykofarmaka og elektrochok og dette "understøttes" af teorier om diverse fejl i den menneskelige hjerne som baggrund for psykiatriske sygdomme. Ingen døre står det mindste på klem for at der kunne være bedre tilgange til afhjælpning af psykiske lidelser. Alt dette er psykiatere ikke villige til at udfordre med noget så "afvigende" og "sværmerisk" som medicinfri behandling.

Ærlige forsøg med medicinfri behandling må derfor gennemføres uden for psykiatrien med eksperter inden for de områder, der indsættes i den medicinfrie behandling.

* http://www.psykiatriavisen.dk/2018/03/24/personale-hindrer-medicinfri-behandling/

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.