Heldigvis giver kliniske erfaringer anledning til beroligelse

Heldigvis giver kliniske erfaringer anledning til beroligelse

Nyhedsbrev 2018-14

For de fleste mennesker virker historier om alvorlige skader på et barn som følge af, at moderen indtog psykofarmaka under graviditeten, forfærdende. Forudsat, at han følger tilstrækkeligt med i sit fag til at kende til disse patienthistorier, så forholder det sig stik modsat for den kendte psykiater Raben Rosenberg. For ham virker erfaringerne med psykofarmaka til gravide ligefrem beroligende:1)

"Man har endnu kun meget begrænset viden om betydningen af psykofarmakologisk behandling af moderen for barnets senere udvikling. Kliniske erfaringer giver dog heldigvis anledning til beroligelse."

Typisk siger psykiatere, at der ikke findes evidens for en påstået skadevirkning ved en af deres behandlinger eller psykofarmaka. Det er en bekvem måde tilsyneladende at legitimere, at en behandling skal fortsætte. Det er det psykiatrien ønsker, og faktisk lever af, så de undgår at iværksætte undersøgelser til afdækning af forholdet, men udskyller krokodilletårer ved at sige, at yderligere undersøgelser naturligvis er ønskelige.

Lad os se lidt nærmere på et lille udpluk af, hvad der virker beroligende på Raben Rosenberg, et fra hvert af de to største universiteter i Danmark. Der findes naturligvis også udenlandske undersøgelser, som kommer frem til lignende konklusioner. Først fra Københavns Universitet.2)

Gravides brug af medicin til behandling af psykiske lidelser øger risikoen for fosterskader. Forskere på Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet har netop publiceret en artikel i det videnskabelige tidsskrift BMC Research Notes, der dokumenterer alvorlige bivirkninger.

Mellem 1998 og 2007 var brug af psykofarmaka forbundet med 429 rapporterede bivirkninger hos børn under 17 år i Danmark. Nu har forskere analyseret bivirkningerne og konstaterer, at mere end halvdelen af disse tilfælde var særdeles alvorlige. Bivirkningerne var fx medfødte misdannelser og svære abstinenser.

Lektor Lise Aagaard og professor Ebba Holme Hansen fra Institut for Farmakologi og Farmakoterapi har nærstuderet de 4.500 bivirkningsindberetninger, der vedrørte børn i perioden 1998-2007. Den største del af bivirkningerne (42 procent) blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler:

En række alvorlige bivirkninger som misdannelser, lav fødselsvægt, for tidlig fødsel, udvikling af neonatale abstinenssymptomer (NAS) og hjertefejl blev rapporteret hos danske børn under to år - formentlig på grund af moderens indtagelse af psykofarmaka under graviditeten, siger lektor Lise Aagaard.

Man tester næsten altid ny medicin på raske unge mænd, og derfor ved man ikke meget om konsekvenserne af gravides medicinindtag. Man undgår - naturligvis - de sårbare brugere i kliniske forsøg. Men der er i virkeligheden tale om lidt af et paradoks: Lægemidler til behandling af psykiske lidelser bliver ikke testet på gravide grundet risiko for bivirkninger - alligevel udskrives psykofarmaka til gravide, siger Professor Ebbe Holme Hansen.

En anden undersøgelse er foretaget ved Aarhus Universitet.3)

Ved hjælp af registerforskning har forskerne undersøgt 905.383 børn født i Danmark i perioden fra 1998 til 2012. Børnene blev fulgt frem til 2014.

32.400 af børnene udviklede en psykisk lidelse som autisme, depression, angst og adhd.

Herunder var nogle børn født af mødre, der tog antidepressiv medicin under graviditeten, mens andre børn ikke havde været udsat for medicin.

Når vi kigger på disse to grupper af børn, finder vi, at der er en øget risiko for at få en psykisk lidelse, hvis ens mor har taget antidepressiv medicin, mens hun var gravid, siger Xiaoqin Liu, som er førsteforfatter på studiet.

Hvor mange af Raben Rosenbergs patienter mon ved, at undersøgelser som ovenstående virker beroligende på den psykiater, de betror sig til med deres psykiske udfordringer.

Kilder:
1) Raben Rosenberg, PSYKIATRIENS GRUNDLAG - historie, filosofi og videnskab, s. 401. Aarhus Universitets forlag, 2016.
2) http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2010/2010.6/bivirkninger/
3) https://www.e-pages.dk/metroxpressdk/4539/10 , https://www.fyens.dk/indland/Gravides-brug-af-antidepressiv-medicin-kan-paavirke-barnet/artikel/3182580

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.