Klip i ADHD-frikortet

Klip i ADHD-frikortet

Nyhedsbrev 2012-7

Et kørekort giver indehaveren ret til at føre et motorkøretøj, men af hensyn til egen og medtrafikanters sikkerhed er der indført en klippekortordning. Den indebærer, at visse særligt farlige overtrædelser af færdselsloven - ud over en bøde - medfører et klip.

Et ADHD-frikort fritager indehaveren fra sundhedsskadelig medicinering med kokain- eller amfetamin-lignende kemikalier såsom fx Ritalin, Strattera, Concerta, Medikinet, Equasym eller Motiron. At miste sit ADHD-frikort kan være meget alvorligt, idet risikoen for, at man derigennem senere forfalder til misbrug af gadenarkotika, øges markant - i tilgift til medicinens mange øvrige bivirkninger.

Der er lighedspunkter mellem klip i kørekortet og klip i ADHD-frikortet, men der er også forskelle, som det er værd at være opmærksom på.

Frakendelse af kørekortet sker, hvis der optræder 3 klip inden for en periode på 3 år, men et bestemt klip i kørekortet slettes uden forbehold 3 år efter den forseelse, som udløste klippet. Der er 17 forskellige forseelser, som kan udløse klip, og det er muligt at få flere klip i den samme situation, fx hvis man overskrider hastighedsbegrænsningen med mere end 30 % (1 klip) samtidig med, at man kører over for rødt lys (1 klip); det giver i alt 2 klip.

Frakendelse af ADHD-frikortet sker, hvis der optræder 6 klip inden for en periode på 6 måneder, og principielt slettes klip 6 måneder efter en forseelse, men der er dog forbehold over for meget gamle klip, som vi vender tilbage til. Der er 18 forskellige forseelser, som kan udløse klip i ADHD-frikortet, og de er delt op i 2 typer af hver 9 forseelser. Det kræver 6 klip inden for en og samme type af forseelse for at blive frakendt ADHD-frikortet.

At det kræver hele 6 klip for en frakendelse af ADHD-frikortet kunne foranledige til at tro, at det er forholdsvis let at undgå en frakendelse af kortet, men desværre ligner forseelserne hinanden så meget, at det næsten er umuligt ikke at få flere klip i kortet på samme tid. Derfor må den kendsgerning, at det kræver 6 klip for en frakendelse af ADHD-frikortet i modsætning til kun 3 for kørekortet, ikke forstås på den måde, at psykiaterne ser mildere på de for dem relevante forseelser end politiet ser på alvorlige trafikforseelser.

ADHD-forseelser begået før 7-års alderen har ingen forældelsesfrist, hvilket er problematisk med hensyn til retssikkerheden, dels fordi forældreløse eller personer med demente forældre dermed får positiv særbehandling, og dels fordi forældre ikke afhøres som vidner i juridisk forstand.

Et andet særkende ved klip i ADHD-frikortet er, at en frakendelse kun effektueres, hvis klippene finder sted i to eller flere sammenhænge, fx både i skolen og hjemme. Umiddelbart kan det virke lidt underligt, da det for kørekort ville svare til, at en klip-udløsende forseelse skulle være forekommet fx både på motorvej og i bymæssig bebyggelse - noget som måske ikke ville være usædvanligt, men bevisbyrden ville være svær at løfte for politiet.

Færdselsloven og ADHD-loven har det til fælles, at de er demokratisk vedtaget af lovgivende forsamlinger, hhv. af Folketinget og på en psykiater-kongres. For færdselsloven er politiet den udøvende magt og domstolene den dømmende magt. Helt usædvanligt i et retssamfund er psykiaterne det hele, nemlig på samme tid den lovgivende, udøvende og dømmende magt over psykiatriske forstyrrelser. Det er nok et af de største problemer med psykiatrien, især når det jo er ret objektivt om en bilist begår en forseelse til et klip i kørekortet, hvorimod de psykiatriske forseelser dømmes ud fra en psykiaters subjektive vurdering af adfærdskarakteristika.

Forseelser i ADHD-forstand er bl.a. "at snakke for meget", "ikke at høre efter", "ikke at gide at lave lektier", "at sidde uroligt på stolen", "at have svært ved at vente på ens tur i en kø", "at buse frem med svar før et spørgsmål er formuleret til ende", "at være i gang hele tiden", "at være glemsom", "at forlægge ting", "at være uopmærksom over for detaljer", "ikke at følge instruktioner" eller "ikke at kunne lege på en stille og rolig måde". Derfor, pas godt på dit ADHD-frikort og lad være med at vise det til en psykiater, hvis saks sidder løs!

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.