ADHD advarselsspots

ADHD advarselsspots

Nyhedsbrev 2012-8

Snakker du for meget - pas på, det kan give klip i ADHD-frikortet ifølge DSM-IV A.2.f!

Har du så meget om ørerne, at du glemmer ting i dagligdagen - pas på, det kan give klip i ADHD-frikortet ifølge DSM-IV A.1.i!

Er du et rodehoved - pas på, det kan give klip i ADHD-frikortet ifølge DSM-IV A.1.g!

Er du ligeglad med cifrene efter kommaet - pas på, det kan give klip i ADHD-frikortet ifølge DSM-IV A.1.a!

Er du nervøst anlagt - pas på, det kan give klip i ADHD-frikortet ifølge DSM-IV A.1.h!

Har du kløe i endetarmsåbningen - pas på, det kan give klip i ADHD-frikortet ifølge DSM-IV A.2.a, A.2.b, A.2.c, A.2.d og A.2.e!

Er din lærer kedelig - pas på, det kan give mange klip i ADHD-frikortet ifølge DSM-IV A.1 og A.2, og dermed en ubetinget frakendelse af dit ADHD-frikort!

Kan du ikke se meningen med matematik - pas på, det kan give mange klip i ADHD-frikortet ifølge DSM-IV A.1 og A.2, og dermed en ubetinget frakendelse af dit ADHD-frikort!

Er du nyforelsket - pas på, det kan give mange klip i ADHD-frikortet ifølge DSM-IV A.1a-i!

Kriterier for ADHD-diagnosen taget fra DSM-IV håndbogen fra den amerikanske psykiatriforening:

A. Kriterierne, som er opført under enten
1. Opmærksomhedsforstyrrelse eller under 2. Hyperaktivitet/impulsivitet, skal være opfyldt.

1. Opmærksomhedsforstyrrelse

Mindst 6 af følgende symptomer på uopmærksomhed er forekommet i mindst 6 måneder i en grad, som er utilpasset og i uoverensstemmelse med barnets udviklingsniveau.
a) Er ofte uopmærksom over for detaljer eller laver sjuskefejl i skolearbejdet, arbejdslivet eller andre aktiviteter.
b) Har ofte svært ved at fastholde opmærksomheden ved opgaver eller leg.
c) Synes ofte ikke at høre efter ved direkte henvendt tale.
d) Følger ofte ikke instruktioner til ende og gør ikke skolearbejde, hjemlige pligter eller arbejdsopgaver færdige (skyldes ikke trods eller manglende forståelse af instruktionen).
e) Har ofte svært ved at organisere opgaver og aktiviteter.
f) Undgår ofte, bryder sig ikke om eller gør modstand mod at engagere sig i opgaver, som kræver vedvarende mental vedholdenhed (fx opgaver i skolen eller lektier).
g) Mister eller forlægger ofte ting, der er nødvendige for opgaver eller aktiviteter (legetøj, bøger eller skriveredskaber).
h) Distraheres ofte let af ydre stimuli.
i) Er ofte glemsom i daglige aktiviteter.

2. Hyperaktivitet/impulsivitet

Mindst 6 af følgende symptomer på hyperaktivitet/impulsivitet er forekommet i mindst 6 måneder i en grad, der er utilpasset og i uoverensstemmelse med barnets udviklingsniveau.

Hyperaktivitet:
a) Har ofte svært ved at holde hænder og fødder i ro, snor og vrider sig rundt på stolen.
b) Forlader ofte sin plads i klasselokalet eller i andre situationer, hvor det forventes, at man bliver siddende på sin plads.
c) Kravler ofte op og løber omkring i situationer, hvor det er upassende (hos unge og voksne kan dette være begrænset til en subjektiv følelse af rastløshed).
d) Har ofte svært ved at lege og engagere sig i fritidsaktiviteter på en stille og rolig måde.
e) Er ofte "i gang hele tiden" eller virker som en, der er drevet af en motor.
f) Er ofte meget snakkende.

Impulsivitet:
g) Buser ofte ud med svar, før spørgsmålet er formuleret til ende.
h) Har ofte svært ved at vente på sin tur.
i) Afbryder ofte andre eller overskrider andres grænser (fx trænger sig på i andres samtale, leg eller spil).
B. Nogle af de symptomer på hyperaktivitet/impulsivitet og uopmærksomhed, som har medført funktionsnedsættelse, har været til stede før 7-års alderen.
C. Funktionsnedsættelse forekommer i to eller flere sammenhænge (fx skole/arbejde og hjemme).
D. Der skal være klart bevis for klinisk signifikant funktionsnedsættelse socialt, uddannelsesmæssigt eller beskæftigelsesmæssigt.
E. Symptomerne optræder ikke som et udslag af en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, skizofreni eller andre psykotiske forstyrrelser, og det skal udelukkes, at symptomerne på bedre måde forklares ud fra anden psykisk forstyrrelse (fx angstforstyrrelser, affektive forstyrrelser, dissociative forstyrrelser eller personlighedsforstyrrelser).

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.