Underskriftindsamling mod DSM-5

Underskriftindsamling mod DSM-5

Nyhedsbrev 2013-6

Nyhedsbrev nr. 2013-4 beskrev den bevægelse, der er startet mod den nye psykiatribibel DSM-5, som udkommer i maj, og nu er det muligt aktivt at støtte den kampagne på hjemmesiden http://dsm5response.com, der også indeholder en udførlig beskrivelse af baggrunden for angrebet på DSM-5 og den amerikanske psykiatriforening.

Bevægelsen er i høj grad drevet af fremtrædende psykologer, men støttes også af en del psykiatere og andre beskæftigede i sundhedssektoren.

Hovedankepunkterne i underskriftindsamlingen er:


  • DSM-5 indeholder mange diagnostiske kategorier af tvivlsom pålidelighed, hvilket kan føre til vildledende antagelser om deres videnskabelige gyldighed.

  • DSM-5 undergik ikke den meget påkrævede og efterspurgte eksterne videnskabelige gennemgang.

  • DSM-5 bringer patientsikkerheden i fare gennem indførelse af sænkede diagnostiske tærskler (dvs. kriterier, som skal være opfyldt for at en diagnose kan stilles) og nye diagnostiske kategorier, som ikke beror på et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag.

  • DSM-5 er resultatet af en proces, som giver indtryk af at sætte institutionelle behov over patienternes vel.

På grund af disse alvorlige ting frygtes det, at DSM-5 vil resultere i:


  • at personer, som ville klare sig bedre uden en psykiatrisk diagnose, fejlagtigt får en mærkat af psykisk sygdom på sig;

  • unødvendig og potentielt skadelig behandling, især i form af psykofarmaka;

  • stort spild af resurser i sundhedsvæsenet, som kunne have været anvendt til helt andre og effektive behandlinger.


 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.