Kan vi lære noget af anti-psykiatriske dyrevenner?

Kan vi lære noget af anti-psykiatriske dyrevenner?

Nyhedsbrev 2013-9

Den nedslående kendsgerning at forbruget af lykkepiller er eksploderet over de senere år er efterhånden velkendt, men det er nok mindre kendt, at danske dyreklinikker i stort omfang også udskriver antidepressiv medicin til især hunde.

Hvor dyrlæger tidligere tog sig af dyrs fysiske skavanker, så ordinerer mange dyrlæger i dag i stigende omfang antidepressiv medicin til bange eller nedtrykte hunde.

Jens Beyer, formand for Danske Fagdyrlæger for Hunde og Katte, tager tilsyneladende udviklingen helt roligt og understreger, at behandlingen skal ses i sammenhæng med almindelig adfærdstræning, som oftest sker, hvis en hund har alene-hjemme-problemer eller angst ved høje brag. Historien melder dog ikke noget om, hvordan sådan medicineret adfærdstræning foregår, men holdningen er meget lig psykiateres omgang med mennesker.

Dyrevenner har et helt andet syn på behandling af hunde med antidepressiv medicin og det springende punkt er deres fokus på årsagerne til hundenes symptomer og modstand mod ansvarsløs kemisk symptombekæmpelse.

Jill Byrnit fra Syddansk Universitet forsker i menneskers relation til dyr og er forarget over det store omfang af ordinering af antidepressive midler til hunde: "Det dækker over et kæmpe problem. Depression hos for eksempel en hund har ikke nødvendigvis noget at gøre med den kropslige kemi. Der kan derimod være noget helt galt med dyrets udvendige rammer - altså den måde, det holdes på".

Det Dyreetiske Råd opfordrer til, at omfanget bliver undersøgt og formanden, Bengt Holst, udtaler: "Antidepressive midler er ren symptombehandling. I stedet bør man se, om man kan ændre det, der gør dyrene depressive. De kan være undertrykte af andre dyr, eller det kan skyldes den måde, man holder dem".

Den Danske Dyrlægeforening mener, at mange danske hundeejere fylder deres hunde med lykkepiller i stedet for at give dem de forhold og den opdragelse, der skal til for at få et ordentligt liv som kæledyr. Formanden, Johannes Hecht-Nielsen, udtaler: "Kun ganske få hunde fødes med et temperament. Så når dyrlæger efterhånden temmelig hyppigt må ordinere antidepressiv medicin til utilpassede hunde, er det grundlæggende problem sjældent dyret - men ejeren".

Formanden for Dansk Kennel Klub, Jørgen Hindse Madsen, er rystet over, at danske hundeejere i stigende grad fylder deres kæledyr med nervemedicin i stedet for at give dem den rette opdragelse og omsorg.

Alle disse synspunkter giver rigtig meget mening og strider direkte mod den gængse holdning i psykiatrien, nemlig at psykiske problemer er kemiske problemer, som skal løses ad kemisk vej. Men heldigvis har psykiatrien ingen myndighedsstøttet position i kæledyrsverdenen.

Mennesket anses som værende det højeststående blandt alle levende væsner med den største evne til at tænke og analysere. Det er den evne der hæver mennesket op over blot at være en maskine, som primært kun kan reagere på sine omgivelser og ikke agere, skabe eller tilpasse dem. Jo højere denne evne er udviklet, desto mere taler for, at psykiske problemer ikke blot er en kemisk defekt i kroppen, men noget som har en hel anden årsag.

Med andre ord, det dyrevennerne ovenfor siger om årsagerne til hundenes psykiske problemer passer endnu bedre på mennesker, så vi kan i høj grad lære noget af de anti-psykiatriske dyrevenner. Ligesom kæledyr påvirkes psykisk af deres omgivelser og livssituationer, gør mennesker det også og deres liv bedres kun bæredygtigt, hvis årsagerne bearbejdes i stedet for at drukne symptomerne i en rus af psykiatrisk medicin. Lad os få dyrevennernes holdninger ind i menneskets psykiatri og få medicineringsvanviddet stoppet.

Kilder:
http://www.bt.dk/vi-med-hund/hunde-paa-lykkepiller
http://politiken.dk/indland/ECE117595/mange-hunde-paa-lykkepiller

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.