ADHD-diagnosticerede børn på speed: Nu får de den rene vare og i en form specielt udviklet til 6-17-årige

ADHD-diagnosticerede børn på speed: Nu får de den rene vare og i en form specielt udviklet til 6-17-årige

Nyhedsbrev 2013-12

Det er velkendt, at der i flere tilfælde kemisk og virkningsmæssigt er meget lille forskel på illegale narkotiske stoffer og psykofarmaka, men den psykiatriske medicinalindustri har ofte gjort en dyd ud af at påpege, at der er forskel og at sådanne forskelle er altafgørende.

Det overrasker ikke, at den psykiatriske medicinalindustri ønsker at distancere sig i forhold til de konkurrerende illegale leverandører af rusmidler. Men det har nu ændret sig i og med, at firmaet Shire har markedsført et ADHD-lægemiddel, Elvanse, hvis aktive stof kemisk er fuldstændig identisk med speed eller amfetamin.

I princippet kan man således selv vælge om man vil købe sin "ADHD-medicin" nede på gadehjørnet eller på apoteket via en recept fra sin læge, hvor der dog med den nuværende lovgivning kun kan opnås offentligt tilskud til sidstnævnte fremgangsmåde. Det skal også siges, at der er forskel på indpakningen hos de to leverandører i den forstand, at der i Elvanse er indbygget en forsinkelsesmekanisme, som sikrer en langsom frigivelse af ren amfetamin i kroppen. På den måde opnås en jævn virkning over det meste af en dag, hvis lægemidlet indtages om morgenen. Det er lidt mere end det dobbelte af varigheden af en speed-rus baseret på direkte indtagelse af amfetamin. Dermed kan skolebørn nøjes med at tage en enkelt Elvanse-kapsel om morgenen, hvorimod direkte amfetamin-tilskud udover en morgenpille typisk ville kræve endnu en pille i frokostpausen. Det ville mange børn sikkert glemme og det kunne hurtigt blive en urimelig ekstrabelastning for lærerne at holde opsyn med elevernes medicinindtagelse i frokostpauserne - et sådant opsyn er overflødigt med Elvanse.

Kunne man forestille sig, at amfetamin med forsinkelsesmekanismen indbygget i Elvanse på et tidspunkt vil kunne købes på gadehjørnerne som alternativ til ren amfetamin og til en konkurrencedygtig pris i sammenligning med apotekernes pris efter tilskud? Ja, det kunne man sagtens, idet Elvanse med det kemiske navn Lisdexamfetamin ikke er svært at syntetisere. Den kendsgerning, at firmaet Shire sikkert har patenteret både stoffet Lisdexamfetamin, dets anvendelse og fremstillingsprocessen er næppe heller en hindring for narkoproducenter, da de formodes at have et afslappet forhold til andres patentrettigheder.

Lisdexamfetamin optages i blodbanen via mave-tarmkanalen og der spaltes molekylet i amfetamin og en rest. Denne spaltningsproces tager tid og heri ligger Elvanses forsinkelsesmekanisme.

I Europa er Elvanse testet i to kliniske fase 3 studier med hhv. 336 og 276 børn og unge i alderen 6-17 år og produktet afventer nu den endelige godkendelse til markedsføring til denne aldersgruppe i Europa. Produktet er allerede på markedet i Nordamerika under navnet Vyvanse og i Brasilien under navnet Venvanse.

Et stort problem med især nye psykiatriske lægemidler er, at der typisk går flere år før alle bivirkningerne kommer frem i lyset, men det problem er der ikke med Elvanse, for (bi-)virkningerne ved amfetamin er velkendte gennem mange års observation af amfetamin-misbrugere.

Hvis vi først ser på de nuværende officielle bivirkninger ved Elvanse, så omfatter de:

Meget almindelige bivirkninger: Nedsat appetit, vægttab, mavesmerter, søvnløshed, og hovedpine.

Almindelige bivirkninger (op til 10 % af brugerne): Træthed, feber, mundtørhed, kvalme, opkastning, diarré, tics (ufrivillige muskelsammentrækninger, især ved øjet), hyperaktivitet, aggressivitet, irritabilitet, manglende evne til at styre følelsesmæssige udtryk, svimmelhed, søvnighed, hududslæt, og forstørrede pupiller.

Disse bivirkninger er konstateret i aldersgruppen 6-12 år og i aldersgruppen 13-17 år er listen over Almindelige bivirkninger udvidet med hjertebanken, åndenød og forhøjet blodtryk. For voksne tilføjes yderligere nedsat sexlyst og rejsningsproblemer til denne liste.

Der meldes intet om varigheden af disse bivirkninger, såsom hvorvidt børn på Elvanse senere kan forvente problemer med sexlivet, selv om de måtte stoppe med medicinen før de bliver voksne.

Shire supplerer selv med følgende bivirkninger:1

Generelt: Hjerteproblemer, angst, slagtilfælde, nedsat vækst (højde og vægt) og synsforstyrrelser.

Psykiske problemer hos børn, teenagere og voksne: Ny eller forværret adfærd og tænkeproblemer, ny eller forværret bipolar (manio-depressiv) lidelse, ny eller forværret aggressiv adfærd og fjendtlighed.

Nye psykiske problemer hos børn og teenagere: Hører stemmer, tror uvirkelige ting, er mistænkelig og får maniske symptomer.

Hvis forældre efter at have læst ovenstående liste over bivirkninger ved Elvanse stadig overvejer at lade deres børn indtage lægemidlet, bør de også konsultere Sundhedsstyrelsens hjemmeside om amfetamin/speed,2 som gengives i sin helhed nedenfor.

Speed - Hvad er det?

Speed er den populære betegnelse for stoffet amfetamin, der er kemisk fremstillet og findes som pulver eller piller. Såkaldt metamfetamin er en variant af amfetamin, som er tre til fem gange kraftigere. Det findes ligeledes som pulver og piller, men også som krystaller. Speed kan sniffes gennem næsen, drikkes, spises eller sprøjtes direkte ind i blodårerne.

Amfetamin er det mest almindelige af de stimulerende stoffer. Seks pct. af de 16-20-årige har prøvet amfetamin.

Hvordan virker det?

Amfetamin virker stimulerende på menneskets centralnervesystem. Derfor giver det en følelse af energi, tjek på tingene, overskud og selvtillid. Man bliver speedet. En person på speed er aktiv, udadvendt, selvcentreret. Det hele går stærkt. Lydhørhed og sans for realiteter forsvinder. Almindelige grænser for opførsel undertrykkes. Amfetamin undertrykker også kroppens naturlige signaler, så sult, tørst og træthed forsvinder. De synlige tegn på rusen er udvidede pupiller, rastløshed og uro, eventuelt trækninger i ansigtet, grove bevægelser eller gentagelse af de samme bevægelser. Rusen varer i fire til seks timer. I det store og hele virker stofferne amfetamin og kokain meget ens, men rusen fra amfetamin varer længere.

Afhængighed, skader, forgiftning

En person, som er påvirket af amfetamin har meget kort lunte. Han eller hun har en lav tærskel for paranoia, vrede og vold. Tager man amfetamin flere gange inden for et kortere tidsrum, kan man lettere få angst og forfølgelsestanker. En amfetaminrus følges af eftervirkninger. Her vender kroppens undertrykte følelser og behov tilbage for fuld styrke. Mange oplever modløshed og angst, sammen med træthed og udmattelse.

Kroppen vænner sig til amfetamin, så der skal større og større mængder til for at opnå en rus, og man kan blive afhængig af stoffet. Efter nogen tids brug indtræder der abstinenssymptomer, når man ikke får stoffet. Det er typisk rastløshed, angst, uro, mistænksomhed, nedtrykthed og aggression. Brug af amfetamin udvikler sig ofte til et blandingsmisbrug, hvor brugeren dulmer nedturens ubehag med sløvende midler (fx hash, nerve-/sovemedicin).

Længerevarende brug giver risiko for at udvikle en amfetaminpsykose, hvor man ikke kan skelne mellem virkelighed og fantasi, føler sig forfulgt og bliver farlig for sig selv og andre.

1. http://www.shire.com/shireplc/en/investors/investorsnews/irshirenews?id=684
2. http://stofinfo.sst.dk/Forsiden/Fakta_om_stoffer/Speed.aspx

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.