Rejs til Afrika hvis du er psykisk syg

Rejs til Afrika hvis du er psykisk syg

Nyhedsbrev 2013-15

Det er overskriften på en interessant kronik i Udenrigsministeriets magasin Udvikling fra foråret 2013 skrevet af en analytiker fra Bedre Psykiatri.* Baggrunden for overskriftens opfordring er en sammenligning mellem Afrika og Europa på en række parametre inden for psykisk sundhedspleje og psykiatri. Artiklens indledning lyder:

Psykiatrien i udviklingslandene har langt færre ressourcer end i den rige verden, men resultaterne er i flere tilfælde markant bedre: Måske har vi i den vestlige verden noget at lære derfra?

Kronikken peger på nogle ømme punkter for psykiatrien i den vestlige verden i sammenligning med Afrika, men overser en altafgørende parameter - det vender vi tilbage til.

Groft sagt kan man sammenfatte tingenes tilstand i følgende tabel med tre parametre:


 Den vestlige verdenAfrika
Ressourcer i form af faciliteter, fagpersonale, og bevillingerPsykiatrien forklarer dårlige resultater med for få ressourcer."Håbløst bagefter"
Reel menneskelig omsorgHar en patient på en psykiatrisk institution nogensinde udtalt sig positivt herom?Støtte fra lokalsamfund og familie samt kortere tid på institution.
Moderne behandling i form af elektrochok og psykofarmakaHistorisk er dette kun blevet mere og mere."Håbløst bagefter"

Her er bemærkelsesværdige citater fra kronikken:

"... over dobbelt så mange patienter med skizofreni - en af de mest invaliderende og belastende sygdomme - fra u-lande kommer sig helt af sygdommen sammenlignet med de rige lande."

"I den tredje verden ser det ud til, at en person med en psykotisk lidelse er mere tilbøjelig til at opretholde sit selvværd, følelsen af at være værdifuld for fællesskabet og følelsen af at høre til".

"Psykiatriens ressourcer i Afrika er måske ikke store. Men dens resultater er til gengæld opsigtsvækkende."

Den altafgørende parameter, som kronikkens forfatter synes klart at undervurdere er "moderne psykiatrisk behandling". I Afrika fyldes psykiatriske patienter ikke med psykofarmaka og der sendes ikke strøm gennem deres hjerner i nær den samme udstrækning, som i den vestlige verden.

Når der nu er så stor forskel på behandlingernes succes i sammenligning mellem Afrika og den vestlige verden, så byder simpel analytisk logik at se på de største forskelle i psykiatrien i de to områder. Det er på områderne ressourcer, behandlingsmetoder og den menneskelige omsorg.

Fortsættes denne logik når vi frem til følgende konklusion:

Jo flere ressourcer til psykiatrien, jo mere moderne psykiatrisk behandling og jo mere uværdig "omsorg" på psykiatriske institutioner, desto flere psykiatriske patienter og desto dårligere psykisk sundhedstilstand i befolkningen.

*http://ipaper.ipapercms.dk/Udenrigsministeriet/Udvikling/2013/Udvilking22013/, side 61.

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.