Psykiatere, læger og psykologer: Der eksisterer ingen medicinsk test for nogen som helst af de psykiatriske forstyrrelser

Psykiatere, læger og psykologer: Der eksisterer ingen medicinsk test for nogen som helst af de psykiatriske forstyrrelser

Nyhedsbrev 2013-17

"Der er ingen objektive tester i psykiatri - ingen røntgen-, laboratorie- eller undersøgelses-resultater, som endeligt afgør om en person har eller ikke har en psykiatrisk forstyrrelse. Der er ingen definition på en psykiatrisk forstyrrelse. Det er noget vås. Jeg mener, man kan ganske enkelt ikke definere det". Allen Frances, psykiater og tidligere formand for DSM-IV arbejdsgruppen.

"I virkeligheden er psykiatrisk diagnosticering en slags sjælelig portrættering, som kan ødelægge liv, og ofte gør det". Peter Breggin, psykiater.

"... moderne psykiatri mangler stadig på overbevisende måde at bevise den genetiske/biologiske årsag til blot en enkelt af de psykiatriske forstyrrelser. Patienter er blevet diagnosticeret med 'kemiske ubalancer' på trods af den kendsgerning, at der ingen test findes til at bakke sådan en påstand op, og . der eksisterer ingen oprigtig forestilling om, hvad en korrekt kemisk balance ville være". Dr. David Kaiser, psykiater.

"Der er ingen biologisk ubalance. Når folk kommer til mig og siger 'Jeg har en biokemisk ubalance', så siger jeg, 'Vis mig dine laboratorietester'. Der er ingen laboratorietester. Så hvad er den biokemiske ubalance"? Dr. Ron Leifer, psykiater.

"Praktisk taget hvem som helst kan på et eller andet tidspunkt opfylde kriterierne for bipolær forstyrrelse eller ADHD. Hvem som helst. Og problemet er, at alle og enhver diagnosticeret med blot en af disse 'sygdomme' får pilleautomaten til at klikke". Dr. Stefan Kruszewski, psykiater.

"Ingen god eller dårlig adfærd er en sygdom eller kan være en sygdom. En sygdom er ikke sådan noget. Sygdomme er svigt i kroppen, fx i hjertet, leveren, nyrerne, hjernen. Tyfus er en sygdom. Forårsfornemmelser er ikke en sygdom, det er et billedligt udtryk eller en talemåde, en metaforisk sygdom. Alle psykiatriske sygdomme er metaforiske sygdomme, forvansket til at være virkelige sygdomme og forvekslet med virkelige sygdomme". Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri.

"Det er i tvangsmæssig ironi faldet mig ind, at psykiatri bogstaveligt talt har mistet forstanden, og sammen med det går patienterne, som de antagelig skulle tage sig af, også fra forstanden". Dr. David Kaiser, psykiater.

"DSM-IV er opspindet hvorigennem psykiatrien søger anerkendelse i lægevidenskaben i almindelighed. Insidere ved, at det snarere er et politisk end et videnskabeligt dokument . DSM-IV er blevet en bibel og en pengemaskine af en bestseller - til trods for dens mange brister". Loren Mosher, læge og klinisk professor i psykiatri.

"Alle psykiatere har det til fælles, at når de fanges på et kamera eller på en mikrofon, så kryber de sammen og indrømmer, at der ikke er sådan noget som kemiske ubalancer/sygdomme, eller undersøgelser eller tester for dem. Det de gør i praksis, at lyve ved hver en lejlighed, at se bort fra patienternes ret til information og samtykkekravet og forgifte dem i 'behandlingens' navn, er intet mindre end kriminelt". Dr. Fred Baughman Jr., Børneneurolog.

"Psykiatri fremfører udokumenterede påstande om, at depression, bipolær sygdom, angst, alkoholisme og en skare af andre forstyrrelser faktisk primært er biologisk og sandsynligvis genetisk betingede . Den slags tillid til videnskab og udvikling er rystende, for ikke at sige naiv og velsagtens en vildfarelse". Dr. David Kaiser, psykiater.

"Det kan siges kort, hele den forretning med at skabe psykiatriske kategorier af 'sygdomme', at formalisere dem gennem afstemninger og efterfølgende give dem diagnostiske koder, hvilket letter deres brug til fakturering til forsikringsselskaber, er intet mindre end et længerevarende svindelnummer, som giver psykiatri en pseudo-videnskabelig aura. Gerningsmændene har selvfølgelig sugerøret nede i skatteydernes pengekiste". Dr. Thomas Dorman, speciallæge i indre medicin og medlem af the Royal College of Physicians of the UK.

"Jeg tror på, at offentligheden og psykiatrien selv før eller siden vil indse, at DSM-mærkater ikke blot er ubrugelige som medicinske diagnoser, men også har potentialet til at forårsage stor skade - specielt når de bruges til at fornægte personlig frihed eller som våben for psykiatere, som lejemordere i retssystemet. Dr. Sydney Walker III, psykiater.

"Måden ting finder vej ind i DSM beror ikke på blodprøver, hjerneskanninger eller fysiske undersøgelser. Den beror på adfærdsbeskrivelser. Og det er alt, hvad hele det psykiatriske system er". Dr. Colin Ross, psykiater.

"Der er ikke fundet nogen form for biokemiske, neurologiske eller genetiske markører for ADHD, trods-forstyrrelse, depression, skizofreni, angst, alkoholisme, narkomisbrug, overspisning, ludomani eller andre af de såkaldte psykiatriske sygdomme, lidelser eller forstyrrelser". Bruce Levine, ph.d., psykolog og forfatter af Commonsense Rebellion.

"I modsætning til medicinske diagnoser, som udtrykker en sandsynlig årsag, hensigtsmæssig behandling og forventet prognose, er forstyrrelserne oplistet i DSM-IV (og ICD-10) begreber man er nået frem til gennem samstemmighed blandt psykiatere". Tana Dineen, ph.d., psykolog.

"Det er ikke en videnskab. Det er politik og økonomi. Det er hvad psykiatri er: politik og økonomi. Adfærdskontrol - det er ikke videnskab, det er ikke lægevidenskab". Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri.

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.