Psykofarmaka virker, bivirker og eftervirker

Psykofarmaka virker, bivirker og eftervirker

Nyhedsbrev 2014-8

Der er næppe nogen, der bestrider, at psykofarmaka har bivirkninger - der er blot uenighed om, hvor alvorlige bivirkningerne er. Anderledes forholder det sig med disse lægemidlers virkninger, hvor det ofte fremføres, at psykofarmaka slet ikke virker - noget som producenterne naturligvis er stærk uenige i. Endelig er der den sidste kategori af virkninger, nemlig eftervirkninger, som sjældent omtales.

Det er velkendt, at medicinalindustrien manipulerer med kliniske data for at få deres medicin til at fremstå mere effektiv og med færre bivirkninger/eftervirkninger end det i virkeligheden er tilfældet. Deres indflydelse går endda så vidt, at indrapportering af bivirkninger til offentlige lægemiddelstyrelser også søges påvirket i favorabel retning for medicinalindustrien. Derfor er det svært at få sande og validerede data om virkninger, bivirkninger og eftervirkninger på medicin på markedet.

En undtagelse herfor er ADHD-medicinen amfetamin, hvor virkninger, bivirkninger og eftervirkninger blev indsamlet af instanser, som var uafhængige af den psykiatriske medicinalindustri, før ADHD-diagnosen blev opfundet på en psykiatri-kongres. Derfor er det for denne medicin muligt at opstille et ret troværdigt overblik over virkninger, bivirkninger og eftervirkninger. At amfetamin til ADHD-diagnosticerede markedsføres under navne som eksempelvis Adderall og Evanse er i denne sammenhæng underordnet. Ligeledes har det heller ikke større betydning, at de andre ADHD-lægemidler (såsom Ritalin, Strattera, Concerta, Medikinet, Equasym, Motiron, Wellbutrin , Dexedrine m.fl.) ikke er helt identiske med amfetamin. Nedenstående overblik, der er indsamlet fra forskellige kilder, kan stadig tages som et billede på effekten af ADHD-medicin.

Virkninger:

Fysiske: Nedsat appetit, vægttab, mavesmerter, søvnløshed, hovedpine, hjerterytme-forstyrrelser, åndenød, forhøjet blodtryk, slagtilfælde, nedsat vækst, synsforstyrrelser, feber, mundtørhed, kvalme, opkastning, diarré, tics (ufrivillige muskelsammentrækninger), hyperaktivitet, aggressivitet, irritabilitet, manglende evne til at styre følelsesmæssige udtryk, svimmelhed, søvnighed, hududslæt, forstørrede pupiller, depression, rystesyge, samt seksuelle problemer hos voksne. Yderligere, undertrykkelse af kroppens naturlige signaler, såsom sult, tørst og træthed.

Psykiske: Ny eller forværret aggressiv adfærd og fjendtlighed, hører stemmer, tror uvirkelige ting, er mistænkelig og får maniske symptomer. Lydhørhed og sans for realiteter forsvinder og almindelige grænser for opførsel undertrykkes, selvcentreret, meget kort lunte, lav tærskel for paranoia, vrede og vold.

Bivirkninger:

En forbigående rus-lignende stimulering af centralnervesystem, som giver en følelse af energi, tjek på tingene, fokus, overskud og selvtillid, mere aktiv og udadvendt.

Eftervirkninger:

Her er der tale om regnskabets time, hvor kroppens undertrykte følelser og behov kommer tilbage med forstærket styrke, fordi personen med medicinen har været hensat i en dopet tilstand. Mange oplever forfølgelsestanker, modløshed og angst, sammen med træthed og udmattelse, tænkeproblemer, rastløshed, uro, mistænksomhed, nedtrykthed og aggression. Disse eftervirkninger eller abstinenssymptomer kan dulmes ved fortsat indtagelse af medicinen i stigende doser, som udsætter regnskabets time, men i den proces vokser det regnskab i kroppen, der skal gøres op. Udsatte eftervirkninger er altid større eftervirkninger.

Sluttelig, skal man gøre sig klart, at uanset om man kalder dem ved deres rette navn, amfetamin, eller bruger mere venligt-klingende navne, som ADHD-medicin er så rig på, og uanset om man køber dem på recept på apoteket eller i håndkøb på skumle gadehjørner, så er disse kemiske stoffer helbredsskadelige og stærk vanedannende. Endestationen kan meget vel være en reel amfetaminpsykose, hvor man ikke kan skelne mellem virkelighed og fantasi, føler sig forfulgt og bliver farlig for sig selv og andre. Den pris er alt for høj at betale for børn, selv om ovenstående bivirkninger måske kan opfattes som en løsning på et akut problem i skolen, som dog ofte har meget jordnære og håndterbare årsager.

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.