Fremragende marketing-arbejde af ADHD-industrien

Fremragende marketing-arbejde af ADHD-industrien

Nyhedsbrev 2014-13

Markedsføring af produkter kan være meget dyr og de fleste virksomheder overvejer nøje, hvilken salgsstigning man kan forvente, før der bruges penge på en marketing-kampagne. Hvordan får de mest muligt for deres penge?

En elementær visdom i markedsføring er, at effekten på salget øges jo mere uafhængig den eller de personer fremstår, som formidler det glade budskab om firmaets produkter. Det er langt bedre, hvis en tilsyneladende uafhængig person anbefaler produktet, frem for hvis det er en person på firmaets lønningsliste.

Derfor er det ideelle drømmescenarie for enhver marketing-person, at en velgørende organisation fremsætter salgsfremmende udtalelser for ens produkt baseret på forventeligt troværdige og kompetente kilder, og hvis det oven i købet sker uden omkostninger for virksomheden, så er der tale om fremragende marketing-arbejde.

Denne drøm er blevet til virkelighed for den del af den psykiatriske medicinalindustri, der fremstiller ADHD-medicin. Rockwool Fondens Forskningsenhed har finansieret og publiceret en stor videnskabelig undersøgelse, der konkluderer, at ubehandlet ADHD hvert år koster samfundet 2,8 milliarder kroner.

Rockwool Fondens Forskningsenhed er ikke en hvem som helst og den bryster sig af et ædelt formål:

Rockwool Fondens Forskningsenhed har til formål på et uafhængigt grundlag at producere ny central viden om aktuelle samfundsproblemer - især inden for arbejdsmarkedsforhold og om velfærdsstatens funktion, trusler og legitimitet.

Nu kunne man, da der trods alt er tale om et drømmescenarie, tro, at dette scoop fra ADHD-industriens side var en enlig svale, men de har gjort det før, nemlig i 2011, hvor TrygFonden (Formål: At øge trygheden i samfundet.) finansierede en ADHD-bus, der kørte rundt i landet og informerede om ADHD og behandling.

Selvom hverken Rockwool- eller Tryg-fonden havde et erklæret formål om at fremme salget af ADHD-medicin, så er det - på grund af de "eksperter", der inddrages - den løsning disse undersøgelser og kampagner fremmer. Undersøgelsens eksperter anbefaler nemlig tidlig medicinsk indgriben, dvs. medicinering af børn med kokain- og amfetamin-lignende præparater, der sælges under betegnelsen ADHD-medicin.

Undersøgelsens konklusion med årlige samfundsomkostninger på 2,8 milliarder kroner kan i høj grad diskuteres, men det skal vi ikke komme ind på her. Det skal eksempelvis blot nævnes, at det indgår, at der er forholdsvis flere narkomaner blandt ADHD-diagnosticerede end i resten af befolkningen, men der er tilsyneladende ingen af de involverede, som skænker det en tanke, at medicinering med afhængighedsskabende og narko-lignende medicin netop skaber narkomaner.

Kære Rockwool og kære Tryg, ja der er mennesker med psykiske problemer i samfundet og ja, der er samfundsomkostninger forbundet med dem, men hvis I vil gøre noget godt for dem, så lav en undersøgelse af ikke-medicinske "løsninger" på deres vanskeligheder. Et projekt med en gruppe af førende psykologer uden inddragelse af psykiatere ville være en god start.

Kilder:
http://www.rff.dk/rockwool+fondens+forskningsenhed/om+os
http://www.rff.dk/files/RFF-site/Publikations%20upload/Newsletters/Dansk/Nyhedsbrev%20September%202014%20%282%29.pdf
http://www.rff.dk/files/RFF-site/Publikations%20upload/Arbejdspapirer/Study%20Paper%2070%20-%20Private%20and%20Social%20Costs%20of%20ADHD.pdf
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE6994738/ubehandlet-adhd-hos-voksne-koster-samfundet-2-8-milliarder-kroner-hvert-ar/

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.