Gadenarko som psykiatrisk medicin

Gadenarko som psykiatrisk medicin

Nyhedsbrev 2014-16

Gadenarko kan i starten af et narkotikamisbrug virke tillokkende, fordi den medfølgende rus for en stund bortleder opmærksomheden fra forskellige psykiske problemer eller giver en følelse af opstemthed uden sædvanlige adfærdshæmninger, man ellers måtte have.

Normalt har den psykiatriske medicinalindustri lagt meget stor vægt på at gøre opmærksom på, at deres lægemidler er noget andet end den narkotika, man kan købe på gaden. Grunden til dette ligger lige for, idet narkotika er forbudt og ildeset i samfundet, og det ville naturligvis være svært at forlange den høje pris for psykiatrisk medicin, hvis noget tilsvarende kunne købes på gadehjørnerne.

ADHD-medicin er dog en undtagelse, idet de fleste lægemidler ligner kokain eller amfetamin rigtig meget og medicinindustrien faktisk også sælger ren amfetamin som lægemiddel mod ADHD. Det slipper de tilsyneladende af sted med, og nu er der flere psykiatere, som så at sige ønsker at gå hele vejen ved at teste om forskellige psykedeliske og hallucinogene stoffer kunne have interessante effekter på psykiatriske patienter.

Tanken er meget nærliggende, fordi det både med narkoen og med psykofarmaka sådan set er de samme receptorer og signalveje, der påvirkes i hjernen. Det leder naturligt til spørgsmålet, hvorfor psykiatrien så ikke tidligere har forfulgt ideen med at bruge narkotika som psykiatrisk medicin, når det nu er den samme virkelighedsflugt, man ønsker at skabe i behandlingens navn.

Dette og hele tankegangen blandt disse psykiatere illustreres meget godt af indledningen til en nylig videnskabelig oversigtsartikel om emnet:

"Hallucinogener har været en del af åndslivet i årtusinder, men polemik omkring deres bevidsthedsændrende virkninger førte til bandlysning af dem i midten af det 20. århundrede, stort set uden bevis på skadevirkninger eller giftighed og på trods af spirende tegn på terapeutisk anvendelighed til behandling af depressionssygdomme."

I mangel på grundlæggende forståelse af psykiske problemer har psykiatere i hele psykiatriens historie aldrig holdt sig tilbage med bare at teste løs med alt muligt på deres patienter og se hvad der så sker.

Artiklen fortsætter sin lovprisning af brug af hallucinogener i psykiatri:

"Der er i dag en meget begrænset men voksende dokumentation for hallucinogeners ufarlighed og kliniske anvendelighed. De ser ud til stort set at være uden bivirkninger, når de testes på både raske personer og psykiatriske patienter, og den hurtige tilvænning til dem ved gentagen indtagelse kan måske mindske risikoen for afhængighed. Kliniske rapporter fra de sidste ti år har generelt vist et positivt terapeutisk potentiale, ganske vist på grundlag af et lille antal rapporter. Lovgivningen har dog stået i vejen for en grundigere undersøgelse af disse stoffer, men netop sådanne undersøgelser kan give os en bedre forståelse af processerne i bevidsthed og sygdomsmekanismerne ved depression, samt muligvis føre til nye medicinske behandlinger."

Man kan naturligvis forarges over, at psykiatere uden tilbundsgående forståelse af årsagerne til psykiske problemer vil hælde narkotika ned i halsen på deres patienter og hensætte dem i en rus i behandlingens navn, men her skal man ikke glemme, at godkendte psykofarmaka i meget stor udstrækning ligner den narkotika, man kan købe på gadehjørnerne. Derfor er det reelle underliggende problem forsøget på overhovedet at løse psykiske problemer ad kemisk vej - ved at hensætte psykiatriske patienter i en symptomslørende rus, som ikke er andet end en virkelighedsflugt, der intet gør ved årsagerne til patienternes psykiske problemer.

Der er brug for en mere omsorgsfuld tilgang til psykiske problemer uden brug af nytteløs og skadelig kemisk krigsførelse. Der er i dag stor bevidsthed om behovet for at beskytte miljøet i naturen, men miljøet mellem ørerne er faktisk endnu mere sårbart og kalder endnu mere på beskyttelse mod "psykiatriske pesticider".

Kilde: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25083275

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.