Hvad ville du gøre, hvis du var bananproducent eller banansælger og vidste, hvordan man gør folk afhængige af bananer i stor stil?

Hvad ville du gøre, hvis du var bananproducent eller banansælger og vidste, hvordan man gør folk afhængige af bananer i stor stil?

Nyhedsbrev 2015-13

Den indlysende gode ide ville være, at give folk gratis bananer i en periode indtil afhængigheden havde manifesteret sig. Det ville også være naturligt at vælge en målgruppe for de gratis bananer, som var særligt modtagelig og oplagt for bananerne - ikke mindst i omgivelsernes eller relevante myndigheders øjne - "værdigt trængende". Selvfølgelig ville man derudover argumentere for bananernes gavnlige virkning og hvordan de kunne hjælpe bananspiserne til et bedre liv.

For at "flest mulige kunne få gavn af bananerne" ville man officielt kun forsyne en given målgruppe med gratis bananer i en passende periode, for så at lade en ny målgruppe "få gavn af gratis bananer". Den strategi giver på længere sigt flere og flere bananspisere til gavn for indtjeningen hos både bananproducenter og banansælgere.

Et andet nyttigt tiltag ville være en velgørende "Banan-helsefond" under "Sammenslutningen af Banansælgere" til at forvalte fremstødet med de gratis bananer og søge allierede blandt myndigheder og andre beslutningstagere. Til at understrege "seriøsiteten" af initiativet ville det yderligere være oplagt at oprette et rådgivende Virksomhedsråd for Banan-helsefonden bestående af repræsentanter for de største bidragsydere til fonden. De største bidragsydere vil naturligvis være de førende bananproducenter, som gerne finansierer sådan et initiativ, der kan øge deres indtjening.

De samlede initiativer har som mål, at få flere og flere mennesker til at spise flere og flere bananer, og gerne i store mængder, selvom den ernæringsmæssige værdi heraf er tvivlsom, men omsætningen og profitten hos bananproducenter og banansælgere vil vokse støt.

Er dette noget, som kun kunne finde sted i en bananrepublik? Nej, det er det ikke, for USA oplever netop sådan et projekt, hvor det ikke handler om at sælge flere bananer, men flere psykofarmaka.

Bananproducenterne er den psykiatriske medicinalindustri og banansælgerne er psykiatrien. Målgruppen udvalgt til at "få glæde af" gratis bananer/psykofarmaka er fængselsindsatte med psykiske udfordringer. Den målgruppe er af især to grunde helt perfekt til formålet: 1) At blive tilbageholdt i et fængsel er en form for tvang og fremmer dermed psykiske problemer (se Nyhedsbrev nr. 2015-8), så der er nok at tage af. 2) Myndighederne er, alt andet lige, glade for at kunne flytte folk ud af overfyldte fængsler over i sponsorerede psykiatriske institutioner - selvom man fejlagtigt tror, at det er til de psykisk udfordrede fangers bedste og at man ad den vej vil kunne spare penge.

Den Amerikanske Psykiatrifond (The American Psychiatric Foundation) har lanceret et national initiativ om at flytte folk fra fængsler til psykiatrisk behandling. Den Amerikanske Psykiatrifond er den velgørende og oplysende gren af Den Amerikanske Psykiatriforening (American Psychiatric Association, APA). De største bidragsydere til fonden er alle producenter af psykofarmaka og danske Lundbeck er højt oppe i bidragshierarkiet. Repræsentanter for disse store bidragsydere fra den psykiatriske medicinalindustri sidder naturligvis i det rådgivende virksomhedsråd (Corporate Advisory Council) for denne "velgørende" fond.

Det er lykkedes Den Amerikanske Psykiatrifond at samle massiv støtte til projektet* og det estimeres, at der hvert år indsættes omkring 2 mill. fanger med psykiatriske forstyrrelser i fængsler i USA, så det er et kæmpe marked for psykofarmaka, der nu kan bearbejdes af den psykiatriske medicinalindustri og psykiatrien med støtte og beskyttelse fra myndighederne.

Man kan frygte, at næste skridt bliver at anspore psykiatrisk diagnosticerede fanger til at lade sig underkaste psykiatrisk behandling mod at få strafnedsættelse, så det bliver svært for dem at takke nej til tilbuddet.

Der tegner sig et kapløb mellem psykiatriens forsøg på tiltagende medicinering af befolkning og oplysning om de sande virkninger af psykiatrisk "behandling".

*https://stepuptogether.org/
http://medicalxpress.com/news/2015-05-people-mental-illnesses.html
http://medicalxpress.com/news/2014-10-approaches-people-mental-illnesses-criminal.html#nRlv

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.