Fusk med data fra kliniske forsøg med lykkepiller dækker over, at lykkepiller klokkeklart fremmer selvmord

Fusk med data fra kliniske forsøg med lykkepiller dækker over, at lykkepiller klokkeklart fremmer selvmord

Nyhedsbrev 2015-14

Vi har hørt det mange gange før - at den psykiatriske medicinalindustri fusker og manipulerer data fra kliniske forsøg for overhovedet at kunne sælge deres livsfarlige psykofarmaka. Senest har det vist sig, at data fra centrale kliniske forsøg med Fontex/Prozac1) ved nærmere granskning2) klart viser, at denne lykkepille fremmer selvmord. I den oprindelige rapport blev den kendsgerning sløret ved at manipulere dataene.

Her er, hvordan man manipulerede en fire gange større selvmordstrang ved lykkepiller sammenlignet med placebo til slet ikke at eksistere. De kliniske forsøg med lykkepillerne strakte sig over 36 uger og efter 12 uger flyttede man nogle placebo-patienter, som ikke havde udvist forandring i løbet at placebo-behandlingen, over til i de resterende 24 uger at tage lykkepiller. Så skete der noget - de begyndte at udvise selvmordstrang, men man regnede dem stadig til placebo-gruppen, således at placebo-gruppen nu var blevet manipuleret til at udvise nogenlunde samme selvmordstrang som lykkepille-gruppen af patienter.

Nu er det imidlertid selv for den psykiatriske medicinalindustri sådan, at man så vidt muligt undgår direkte at lyve for ikke at kunne blive hængt op på det. I stedet tilføjede man en diskret og tilsyneladende uskyldig fodnote til en tabel i en opfølgende rapport3) to år senere (som man sikkert håbede, blev overset), der lød som følger:

"Treatment at time of event was different from the randomized one for 3 CBT and 9 PBO patients, who had started antidepressant medication due to poor response to assigned treatment." (Behandlingen på tidspunktet for hændelsen var forskellig fra den randomiserede for 3 lykkepille- og 9 placebo-patienter, som havde påbegyndt antidepressiv medicinering grundet ringe reaktion på den tildelte behandling.)

Den "hændelse", der er tale om, er, at patienten udviser selvmordstrang og "behandlingen" er enten lykkepiller eller placebo. Med andre ord udtrykker fodnoten godt tilsløret, at selvmordstrangen ikke var til stede blandt de omtalte 9 patienter i den periode, hvor de fik placebo, men først opstod efter man skiftede dem over til at tage lykkepiller i forsøget.

Det hører med til historien, at disse kliniske forsøg blev udført under ledelse af den største statsstøttede psykiatriske institution i USA (National Institute of Mental Health, NIMH) i 2007. I den oprindelige rapport dristede man sig oven i købet til følgende konklusion på forsøgene angående selvmordstrang: "Most suicidal events occurred in the context of persistent depression and insufficient improvement, without evidence of medication-induced behavioral activation as a precursor." (De fleste hændelser med selvmordstrang skete i sammenhæng med vedvarende depression og utilstrækkelig forbedring, uden tegn på, at de blev udløst af medicinen.)

NIMH-forskerne havde rapporteret, at 16 patienter på Fontex/Prozac havde oplevet selvmordstrang sammenlignet med 12 patienter på placebo. Denne forskel er så lille, at den ikke er såkaldt statistisk signifikant, dvs. at den kan skyldes tilfældigheder og derfor ikke kan tages som udtryk for tingenes virkelige tilstand. Granskning af forsøgsdataene af andre forskere2) viste imidlertid, at ud af de 12 i placebo-gruppen var der kun 3, som udviste selvmordstrang mens de fik placebo. De resterende 9 i denne gruppe udviste først deres selvmordstrang efter de var flyttet fra placebo til lykkepillerne. Det giver nu så stor en forskel på selvmordstrang i de to grupper, at der er en troværdig, statistisk signifikant forskel på placebo og lykkepiller, hvad selvmordstrang angår. Lykkepiller fremmer selvmord!

Det virkelig tragiske i denne historie er, at NIMH-forskerne naturligvis ikke er dumme eller uintelligente eller er kommet til at lave en svipser. Nej, der er ingen som helst grund til at tro andet, end at manipulationen er sket med fuldt overlæg, således at lykkepillerne fortsat kunne sælges.

Velkommen til moderne korrupt psykiatri og en kriminel psykiatrisk medicinalindustri!

Kilder:
http://www.madinamerica.com/2015/06/antidepressant-linked-suicide-data-doctored-in-seminal-study/#more-62111
1) "The Treatment for Adolescents with Depression Study (tads): Long-Term Effectiveness and Safety Outcomes." Archives of General Psychiatry 64, no. 10 (October 1, 2007): 1132-43. doi:10.1001/archpsyc.64.10.1132.
2) Högberg, Göran, David O. Antonuccio and David Healy. "Suicidal risk from TADS study was higher than it first appeared." International Journal of Risk & Safety in Medicine 27 (2015) 85-91 DOI 10.3233/JRS-150645.
3) Vitiello, Benedetto, Susan Silva, Paul Rohde, Christopher Kratochvil, Betsy Kennard, Mark Reinecke, Taryn Mayes, Kelly Posner, Diane E. May, and John S. March. "Suicidal Events in the Treatment for Adolescents with Depression Study (TADS)." The Journal of Clinical Psychiatry 70, no. 5 (May 2009): 741-47.

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.