PROGRAMERKLÆRING

Medborgernes Menneskerettighedskommission (MMK) undersøger og belyser psykiatriske overtrædelser af menneskerettigheder. Den arbejder skulder-til-skulder med ligesindede grupper og personer, som deler et fælles formål med at få renset op i området psykisk helse og vil fortsætte med dette, indtil psykiatriens indgribende og tvangsmæssige praksis er ophørt, og menneskerettigheder og værdighed er givet tilbage til alle mennesker.

Jan Eastgate

Præsident for MMK's internationale afdeling