Antidepressiv medicin har ingen mærkbar effekt, men har bivirkninger

Danske forskere har gennemgået 131 store studier af effekten af antidepressiv medicin. I alt 27.422 depressive havde deltaget i forsøgene.
Konklusionen er, at "medicinen ingen mærkbar effekt har på hverken lette eller svære depressioner" (citat: videnskab.dk 09.02.2017).

Cipramil er fx en medicin mod depression.
Bivirkninger. Hyppighed: Meget almindelige. Flere end 10 ud af 100 personer får: Kraftesløshed, forstoppelse, kvalme, mundtørhed, hjertebanken, hovedpine, nervøsitet, rysten, svimmelhed, søvnighed, søvnløshed, uro og rastløshed, øget svedtendens, uskarpt syn. (kilde: min.medicin).