Fakta om psykiatrien i Danmark

NYT
Statistikker over tvang i psykiatrien.
Statistikker over døde i psykiatrien.
Statistikker over forbruget af psykofarmaka.

Psykiatrien får tilført knap 8 milliarder årligt, nemlig 8% af de samlede sundhedsudgifter.

Der findes ca. 1.100 psykiatere i Danmark, svarende til 16 psykiatere per 100.000 indbyggere. Danmark har en verdensplacering i toppen mht. største antal psykiatere per 100.000 indbyggere.

Antallet af tvangsindlæggelser i Danmark er steget fra 1620 i 1998 til 2476 i 2007.
Af de 2407 var de 1092 tvangsindlæggelser af "ikke-farlige".
Disse indlæggelser af ikke-farlige personer er støt steget i de sidste 30 år.

Der finder knap 600 tvangsbehandlinger sted med elektrochok årligt i Danmark.
I 1998 var det godt 200. I 1990 var det under 100.
I 2007 blev der i alt givet 19.571 elektrochok på 1759 personer "frivilligt" og tvunget.

526 personer blev tvangsmedicineret i 2007.

Knap 3.000 danskere udsættes årligt for fysisk magtanvendelse inkl. fiksering.

Salget af psykiatriske stoffer stiger støt i perioden 2000-2007 fra 1.250.000.000 kr. til 1.800.000.000 kr.

Salget af Ritalin-piller er steget 2360% på 9 år fra 1,5 mio. kr. til 36,4 mio. kr. Døgndosis for unge mellem 10-14 år er steget 1344%, fra 1997-2006.
Den yngste person i Danmark på Ritalin er en 11-måneders baby.

Internationalt er 1.100 psykiatere idømt fængsel for seksuelle forbrydelse, svindel med forsikringsmidler (i de lande hvor psyk. behandling betales over forsikringen), vold mod patienter o.l. Dertil kommer et antal, der ikke er dømt fængsel, men er frataget autorisationen.

Isolering og tvangsfiksering er blevet beskrevet i omkring 300 Medline-artikler... I alle undersøgelser, der har set på patienternes negative oplevelser, har patienterne understreget, at de opfattede handlingen som en straf.

Statistikker over tvang i psykiatrien

Statistikker over døde i psykiatrien

Statistikker over forbruget af psykofarmaka